Image of SWell app on mobile phoneYm Mhrifysgol Abertawe, mae diogelu ein hamgylchedd a sicrhau llesiant cymuned ein campysau yn bwysig iawn inni. Dyna pam rydym yn lansio ffordd newydd sbon y gallwch gyfrannu at ein hymdrechion i fod yn gynaliadwy a chael eich gwobrwyo am yr holl bethau da a wnewch. Daw hyn ar adeg bwysig yn hanes ein hamgylchedd ac mae’n cyd-daro â COP26 yn Glasgow, sef y gynhadledd newid hinsawdd fwyaf drwy’r byd.

Beth yw SWell?

Ystyr SWell yw Sustainability and Wellbeing/Cynaliadwyedd a Llesiant. Rhaglen ddigidol yw hi, ac mae ar agor i holl staff a myfyrwyr y brifysgol. Trwy gyfrwng yr ap a phlatfform y we byddwch yn ennill ‘Pwyntiau Gwyrdd’ am wneud pethau bach beunyddiol i leihau eich ôl troed carbon a gofalu am eich lles corfforol a meddyliol, gan gefnogi Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd ein Prifysgol yr un pryd.

Bob mis, bydd y 10 myfyriwr sydd wedi ennill y nifer fwyaf o bwyntiau’n cael taleb o £10, a bydd modd defnyddio’r talebau hyn yn Undeb y Myfyrwyr, Root, M&S, National Book Tokens ac fel talebau sinema. Hefyd, ar ddiwedd y flwyddyn bydd y tîm buddugol yn cael rhodd o £500 i’w rhoi i elusen.

Dewch i gyfarfod â’r tîm!

Bydd rhaglen SWell yn cael ei lansio ar 1 Tachwedd. Cewch ragor o wybodaeth yn ein gweminar a’n digwyddiad byw, a bydd talebau o £5 ar gyfer Root, Root Zero ac Undeb y Myfyrwyr yn cael eu rhoi i’r 500 myfyriwr cyntaf a fydd yn cofrestru ar y rhaglen (gellir casglu’r talebau hyn o’n stondinau ar y campws, manylion isod).

Bydd y weminar yn cael ei chynnal am 12pm ar 2 Tachwedd, a chewch gyfle i ddysgu rhagor am y rhaglen, clywed gan y tîm cynaliadwyedd a gofyn eich cwestiynau eich hunain, yn ogystal â chael cyfle i weld sut mae’r cwbl yn gweithio. Cofrestrwch ar gyfer y weminar nawr ar: https://event.webinarjam.com/register/121/2okqri8m

Hefyd, byddwn yn cynnal digwyddiad lansio ar gampysau, er mwyn ichi allu trafod SWell â’r tîm cynaliadwyedd yn y cnawd. Gallwch ddod o hyd i’r tîm yn y lleoedd canlynol:

  • Campws y Bae, Great Hall Foyer – Dydd Iau 4 Tachwedd, 10:30 – 13:30
  • Campws Singleton, Fulton House Foyer – Dydd Iau 4 Tachwedd, 11:30 – 14:30

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o’r digwyddiadau ac at gael dweud mwy wrthych am ein rhaglen newydd, gyffrous!

Tîm Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe

 

Gwener Hydref 29th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Sustainability

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University