Cafwyd newidiadau pwysig i ganllawiau gan Lywodraeth Cymru y mae’n rhaid i chi lynu wrthynt. Mae trefn hunanynysu newydd pan fo rhywun yn eich cartref â symptomau coronafeirws neu wedi cael prawf coronafeirws positif.

Os ydych yn byw gyda rhywun sydd wedi datblygu symptomau neu wedi profi’n bositif am y coronafeirws

Os oes gan rywun yn eich cartref symptomau neu wedi profi’n gadarnhaol pan fyddwch wedi’ch brechu’n llawn, dylech hunanynysu a chymryd prawf PCR. Os yw’r prawf yn negyddol, gallwch roi’r gorau i hunanynysu. Dylech barhau’n wyliadwrus am unrhyw symptomau newydd, a cheisio osgoi cyswllt yn y tymor byr ag aelodau o’ch teulu a’ch ffrindiau sy’n agored i niwed.

Os yw rhywun yn eich cartref wedi profi’n bositif a chithau heb eich brechu’n llawn, dylech hunanynysu am 10 diwrnod. Dylech gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 ac 8. A dylech hunanynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os yw eich profion PCR yn negatif.

Os oes gennych chi unrhyw rai o symptomau’r coronafeirws (tymheredd uchel, peswch cyson newydd, colli blas neu arogl – neu newid yn y synhwyrau hynny), dylech hunanynysu gartref a chael prawf. Ni ddylech fynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty. Mae hunanynysu yn golygu nad ydych chi’n gadael y tŷ.

Cofiwch fod rhaid i chi roi gwybod i MyUniSupport os bydd symptomau gennych neu os ydych chi wedi cael prawf positif am Covid-19; neu os ydych chi’n hunanynysu neu dan gwarantin.

Er mwyn ein helpu i sicrhau y gallwn ni eich cefnogi, mae’n bwysig eich bod yn cymryd amser i ddiweddaru eich manylion cyswllt, eich cyfeiriad yn ystod y tymor, eich rhifau ffôn etc a’ch dull astudio presennol (ar-lein neu ar y campws) drwy eich Cyfrif ar y Fewnrwyd.

Am y canllawiau llawn, ewch i llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

Llun Tachwedd 1st, 2021

Posted In: Amrywiol

7 Comments

 • Joana says:

  Is the fully vaccinated status still limited to people vaccinated in the UK?

  • Student Partnership and Engagement Manager says:

   Hi Joana, the Welsh Government advice states: You are considered to be fully vaccinated if it is at least 14 full days since you had the full course of an approved vaccine, and it was administered in the UK.

   If you have not completed your vaccination course (usually 2 separate vaccinations), at least 14 full days before the close contact, or if you received your vaccination outside of the UK, you will be required to self-isolate if contacted by TTP. You can read the full guidance here: https://gov.wales/self-isolation#section-83727

   • Joana says:

    For the future, you should include this very important fact in your statements as there are many fully vaccinated students who have not been vaccinated in the UK. Therefore, this does not apply to many of the university’s students, international or even EU students. Thank you.

 • Nichola James says:

  What about if you’re currently self-isolating, which started before the new rules came out, and have children under 18 living in the same household, do they now have to self isolate as well? And if so, how long for? And from when? They have been testing negative with lateral flow tests.

 • Balvir kaur says:

  I will land to uk on Wednesday. I took my secound dose on 8th November .shall I need quartine in uk for full 14 days ?or less 14 days and shall I book private accomodation for isolation.?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University