Rydym ni’n awyddus i glywed eich barn am eich profiad yn y Brifysgol hyd yn hyn.

Beth sydd wedi gweithio’n dda? Oes modd gwella unrhyw un o’n gwasanaethau?

 Rhowch wybod i ni yn ein harolwg blynyddol yr hydref erbyn 14.11.21.

GALLWCH GWBLHAU’R AROLWG YMA.

Drwy rannu eich barn, byddwch yn ein helpu ni i wneud gwelliannau a fydd yn gwella profiad Prifysgol i chi a myfyrwyr eraill yn Abertawe!

 Byddwch chi hefyd yn cael cyfle i ennill un o’r nwyddau canlynol: 

  • Gliniadur newydd gwerth £250
  • Credyd gwerth £50 gyda Deliveroo
  • Taleb ASOS gwerth £75

Cwestiwn am yr arolwg? E-bostiwch student-surveys@abertawe.ac.uk a byddwn yn hapus i’w ateb

Llun Tachwedd 8th, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University