Climate change Sut mae’n gweithio?

  • Dyma gwis 7 cwestiwn am yr hinsawdd sydd ar agor rhwng 8 a 19 Tachwedd 2021.
  • Mae’r cwestiynau’n syml ac nid yw ennill yn dibynnu ar ateb pob un yn gywir!
  • Y neuaddau â’r nifer fwyaf o gyfranogwyr fydd yn ennill. 
  • Bydd y neuaddau buddugol (ar sail canran o fyfyrwyr sy’n byw yno) yn ennill cyflenwad gwerth £100 o siocled Divine, a’r rhai sy’n dod yn ail yn ennill siocled gwerth £50.
  • Mae cynaliadwyedd hefyd yn rhoi bar o siocled Divine i ddau gyfranogwr ar hap.

Cymerwch ran yma!

Cofrestrwch a dilynwch ni ar Instagram: @sosuk_charity

Hefyd os ydych chi eisiau darllen mwy am Gynaliadwyedd yn Abertawe, ewch draw i’w tudalennau gwe.

Mercher Tachwedd 10th, 2021

Posted In: Negeseuon, Sustainability

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University