Around 40 Postgraduate Research students listening to a presentation at JCS, Singleton Campus. They are sitting on picnic benches and socialisingYn ddiweddar, cafodd y gyfres ‘Siarad am Ymchwil’ ei lansio gan gynrychiolwyr Ymchwil Ôl-raddedig John Hudson a Sean Holm. Nod y gyfres yw rhoi cyfle i fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ar draws y Brifysgol gwrdd, cymdeithasu, cael hwyl a rhannu eu gwaith ymchwil.

Roedd digwyddiad mis Hydref, a ganolbwyntiodd ar effaith ymchwil yn ystod y pandemig, yn llwyddiant ysgubol gyda thros 40 o Ymchwilwyr Ôl-raddedig yn bresennol ym Mar JCs ar Gampws Parc Singleton!

Dyma’r hyn a oedd gan Sean Holm i’w ddweud:

“Roedd hi’n wych gweld Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig o ystod eang o ddisgyblaethau’n dod ynghyd i rannu ymchwil a phrofiad fel rhan o’r gymuned.

“Roedd sŵn sgwrsio cyfeillgar a diodydd yn clecian yn creu awyrgylch gwych.  Wrth wrando ar y sgyrsiau, roedd llawer i’w ddysgu, o gwymp Ymerodraeth Barthaidd i’r bioddeunyddiau atal cyrydu diweddaraf. Roedd bod yn rhan o gymuned ymchwil eang yn gyffrous ac yn fuddiol tu hwnt!

“Rhoddodd Freja a Michael sgyrsiau diddorol iawn, gan ddangos gwaith pwysig ymchwil ôl-raddedig wrth fynd i’r afael â materion mawr sy’n ein hwynebu heddiw gan edrych tua’r dyfodol gan gynnig cwestiynau ar gyfer yfory

Mae’n hawdd iawn bod yn ynysig yn sgwigen eich ymchwil eich hun, felly roedd hi’n ysbrydoledig iawn clywed sut roedd myfyrwyr yn “gyffrous i glywed am yr ymchwil arall a wneir yn y brifysgol” ac “ystyried fy ymchwil fy hun o safbwynt newydd”.

Os oes diddordeb gennych mewn rhannu eich gwaith ymchwil mewn digwyddiad Siarad am Ymchwil yn y dyfodol, byddai John a Sean yn falch o glywed gennych. Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bostio:

John Hudson: 2035620@abertawe.ac.uk

Sean Holm: s.r.holm@abertawe.ac.uk

  

 

Iau Tachwedd 11th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University