positivity page Fel y gwyddoch eisoes, mae’r Dudalen Positifrwydd yn cynnig adnoddau ar-lein gwych i helpu i gefnogi eich astudiaethau, eich iechyd, eich lles a’ch ymdeimlad o gymuned.

Cofiwch mai chi sy’n berchen ar ein Tudalen Bositifrwydd’!  Mae’r dudalen yn cynnwys cyfuniad o adnoddau penodol Prifysgol Abertawe-cynnwys a grëwyd gan eich staff penodedig ym Mhrifysgol Abertawe a’n myfyrwyr anhygoel-yn ogystal ag argymhellion gan sefydliadau ac unigolion ledled y wlad.

Rydyn ni wedi dwlu ar y ffordd rydych chi wedi bod yn cymryd rhan hyd yma, felly parhewch i wneud hynny! Byddem yn hoffi i chi gymryd rhan. Os oes gennych awgrym neu stori ar ein cyfer, rhowch wybod i ni. Does dim ots beth ydyw!

Ydych chi wedi ysgrifennu blog neu wedi gwneud rhywfaint o wirfoddoli rhithwir? Rydyn ni eisiau gwybod amdano! Anfonwch e-bost atom a byddwn yn cynnwys cymaint o straeon cadarnhaol ag y gallwn.

Rydyn ni wedi diweddaru’r dudalen yn ddiweddar gan ychwanegu adnoddau ac awgrymiadau newydd felly sicrhewch eich bod chi’n ei darllen yn rheolaidd!  

Mawrth Tachwedd 16th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University