Woman sitting on a park bench holding a folderGobeithiwn eich bod chi wedi mwynhau eich amser yma ym Mhrifysgol Abertawe a byddem wrth ein boddau pe baech chi’n aros gyda ni am gyfnod hirach. Dyma pam y dylech chi ystyried astudio ôl-raddedig gyda ni:

Os hoffech chi wella eich arbenigedd yn eich maes pwnc, datblygu eich sylfaen sgiliau, neu roi hwb i’ch rhagolygon gyrfa, mae gennym ni ystod o raglenni ôl-raddedig a chyfleoedd ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang i ddewis ohonynt. Porwch ein rhaglenni sydd ar gael yma.

Cyllid sydd ar gael i Fyfyrwyr Ôl-raddedig:

Mae cyllid gwerth £8 miliwn dyfarnwyd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig felly mae parhau â’ch astudiaethau yn Abertawe yn haws nag erioed. Os ydych chi’n fyfyriwr ôl-raddedig o’r Deyrnas Unedig neu’n fyfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol, cewch ddigon o gyfleoedd i gefnogi eich astudiaethau trwy ein hysgoloriaethau, ein bwrsariaethau, a’n benthyciadau.

Buddion astudio ôl-raddedig:

Mae cymhwyster ôl-raddedig o Abertawe yn ffordd wych o wella eich rhagolygon proffesiynol. Bydd ein cyrsiau ôl-raddedig yn gwneud yn fwy nag ehangu eich gwybodaeth yn eich maes pwnc; byddwch yn meithrin y sgiliau hanfodol ar gyfer y gweithle ac yn gwella eich cyflogadwyedd.

Ochr yn ochr â gwella eich rhagolygon gyrfa, byddwch chi’n ymuno â chymuned ôl-raddedig fywiog ac amrywiol. Bydd digon o gyfleoedd i gwrdd â myfyrwyr ar draws y cyfadrannau a chymryd rhan yn y Gymdeithas Ymchwil Ôl-raddedig a Grwpiau a Chanolfannau Ymchwil.

Fel myfyriwr ôl-raddedig, cewch gyfle i helpu i wneud gwahaniaeth go iawn. Mae ein hymchwil yn newid y byd; cydweithiwch â’n hacademyddion a gweld yr effaith y gall eich astudiaethau ôl-raddedig ei gwneud.

Cymerwch y cam nesaf:

Cyflwynwch gais am eich cwrs gradd ôl-raddedig heddiw. Mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair presennol i gyflwyno cais yna llenwch bob adran o’r ffurflen.

Cyflwynwch gais nawr

Darganfyddwch astudio ôl-raddedig yn Abertawe

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University