Holly and IvyDydd Mercher 1 Rhagfyr, Ffreutur Tŷ Fulton, 1-1.30pm

 Gallwch ymuno â ni ar y campws neu drwy’r ffrwd fyw.

Oherwydd cyfyngiadau COVID, ni fydd canu gan y gynulleidfa ond rydym yn addo llawer o hwyl yr ŵyl.

Os nad ydych chi ar y campws ond hoffech chi ymuno â ni, gallwch wneud hynny drwy ein dolen i’r ffrwd fyw.

 Os hoffech ymuno â’r gwasanaeth ar y campws, RHAID i chi gadw eich lle drwy’r ddolen hon:

 www.fatsoma.com/campus-life

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University