Oni bai eich bod wedi eich eithrio, rhaid gwisgo gorchudd wyneb ym mhob ardal sydd ar gael i’r cyhoedd, gan gynnwys yr holl gynteddau, derbynfeydd, siopau, llyfrgelloedd, coridorau, grisiau, lifftiau, cyfleustodau, a mannau lle na ellir cadw pellter cymdeithasol o 2m.

Mae ein taflen wybodaeth ynghylch gorchuddion wyneb yn rhoi gwybodaeth fanwl am ddisgwyliadau’r Brifysgol o ran gwisgo gorchuddion wyneb.

Os oes gan fyfyriwr neu aelod o staff gyflwr meddygol neu anabledd ac os yw wedi’i eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb neu fasg, gallant ddewis gwisgo lanyard blodau haul, cario cerdyn eithrio neu lawrlwytho eithriad digidol i ffôn symudol,  a pheidio â phryderu y bydd pobl yn eu herio am beidio â gwisgo gorchudd wyneb.

Rydym yn ychwanegu at ein Cwestiynau Cyffredin Myfyrwyr drwy’r amser felly ewch i’n tudalennau gwe i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Iau Tachwedd 25th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University