Wedi’i bostio ar ran myfyriwr

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gymryd rhan yn yr astudiaeth ymchwil hon, sy’n hanfodol ar gyfer traethawd hir fy Meistr ar ‘Realiti Estynedig mewn Addysg’.

Bydd yr astudiaeth yn golygu eich bod yn llenwi holiadur a phrawf cyflym o’m cais, ac ni ddylai gymryd mwy na 10-15 munud.

Cymerwch yr Holiadur

Byddwch yn ymwybodol bod eich ymatebion i’r holiadur yn anhysbys ac y cânt eu dileu ar ôl cyflwyno’r traethawd hir.

Diolch yn fawr am eich help.

Mercher Tachwedd 24th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University