Assessment Mae’r neges hon yn darparu gwybodaeth bwysig am reoliadau asesu’r Brifysgol a rheoliadau academaidd eraill sy’n berthnasol i’ch rhaglen astudio.

Fe’ch cynghorir yn gryf i ddarllen y neges hon yn ei chyfanrwydd.

Rheoliadau Asesu ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Blwyddyn Olaf

Rheolau Asesu ar gyfer Myfyrwyr Israddedig nad ydynt yn eu Blwyddyn Olaf

Rheolau Asesu ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig

Rheoliadau Asesu ar gyfer myfyrwyr ar gynlluniau Gradd Meistr a Addysgir sy’n dechrau ym mis Medi 2020

Rheoliadau Asesu ar gyfer Myfyrwyr Meistr Ôl-raddedig a Addysgir Rhan/Blwyddyn Dau

Swyddfa Asesu a Dyfarniadau
Gwasanaethau Academaidd

Mawrth Tachwedd 30th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University