Students in study areaOherwydd dyfodiad yr amrywiolyn Covid-19 newydd sef Omicron, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno mesurau diogelwch ychwanegol.

Dylai’r holl staff a myfyrwyr wisgo gorchudd wyneb pan fyddant dan do mewn amgylcheddau dysgu ac addysgu bellach, oni bai eu bod wedi’u heithrio. Gan gynnwys:

  • Wrth weithio fel rhan o grŵp cyswllt diffiniedig mewn labordai addysgu, lleoliadau a gweithdai clinigol, lle mae asesiadau risg gweithgareddau’n caniatáu hynny.
  • Wrth symud o gwmpas mannau megis swyddfa cynllun agored neu fan arlwyo.
  • Pan nad oes modd cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr (oni bai fod asesiad risg wedi nodi y byddai hyn yn anniogel).
  • Pan fo asesiad risg yn nodi hyn fel mesur rheoli priodol.
  • Pan ofynnir iddynt wneud, lle bo myfyrwyr neu staff sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, neu’r rhai sydd mewn perygl mwy oherwydd COVID-19, gan gynnwys y rhai a oedd yn gwarchod ynghynt.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein dogfen arweiniad lawn ynghylch gorchuddion wyneb.

Diolch am eich cydweithrediad wrth gadw’r Brifysgol yn lle diogel i bawb.

Iau Rhagfyr 2nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University