Graduation headsCliciwch yma am wybodaeth bwysig am ofynion mynediad Covid-19 a mesurau diogelwch ar gyfer y Gyngres Gradd a Dyfarniadau Gaeaf a gynhelir rhwng 7 a 9 Rhagfyr 2021. Mae’n bwysig eich bod yn ymgyfarwyddo â’r gweithdrefnau a’r gofynion os ydych yn mynychu’r digwyddiad.

I gael mynediad, bydd angen i chi ddangos eich statws COVID-19 drwy ddarparu naill ai:

  • Pasio COVID h.y. prawf o frechiad llawn – y ddau ddos a dderbyniwyd (gyda’r ail o leiaf 14 diwrnod cyn cyrraedd y lleoliad); neu
  • Gadarnhad eich bod wedi cael prawf Llif Unffordd Cyflym negyddol gan y GIG (i’w gwblhau o fewn 48  awr i ddod i’r digwyddiad yn y lleoliad)

Yn ogystal, rydym yn argymell eich bod yn cymryd prawf llif ochrol ddim mwy na 48 awr cyn mynychu fel mesur rhagofalus.  Gellir casglu pecynnau prawf llif ochrol o:

Campws Singleton – Derbynfa Fulton o 9.30am i 1.30pm a derbynfeydd ILS1, Adeilad Wallace, y Techniwm Digidol ac Adeilad Keir Hardie

Campws y Bae – Derbynfeydd Adeilad Canolog Peirianneg, yr Ysgol Reolaeth, y Coleg ac Undeb y Myfyrwyr yn Y Twyni.

Gallwch hefyd gael profion am ddim gan fferyllfeydd lleol neu gael rhagor o wybodaeth ar wefan y GIG

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymgynghori â’r wybodaeth a’r Cwestiynau Cyffredin am Covid-19, cysylltwch â’r Swyddfa Raddio drwy e-bostio: graduation@swansea.ac.uk

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y seremonïau.

Y Tîm Graddio

 

Iau Rhagfyr 2nd, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University