Disgwylir i chi gymryd prawf COVID-19 cyn i chi adael Abertawe ar gyfer gwyliau’r Nadolig.

Welsh 'test before you travel' graphic. White writing and a blue background

Dylech wneud hyn drwy gymryd dau brawf llif unffordd (ac adrodd ar y canlyniadau) dri diwrnod ar wahân, cyn i chi fynd, fel rhan o’ch profion rheolaidd.  Dylech amseru eich profion fel eich bod yn cymryd eich ail brawf ar y diwrnod, neu’r diwrnod cyn, eich bod yn bwriadu gadael Abertawe fel y gallwch deithio cyn gynted â phosibl ar ôl eich ail brawf negyddol.

Gallwch gasglu pecynnau o brofion mewn gwahanol dderbynfeydd o amgylch y ddau gampws. Mae’r manylion llawn i’w gweld ar ein tudalen FAQ.

Sicrhewch fod gennych ddigon o becynnau prawf i’ch galluogi i gynnal profion cyn dychwelyd i Abertawe ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Iau Rhagfyr 2nd, 2021

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University