Yn unol â chynlluniau’r Brifysgol, bydd y rhan fwyaf o’n gwasanaethau yn cau o 4pm ddydd Iau 23 Rhagfyr tan 8am ddydd Mawrth 4 Ionawr.

Bydd staff Gwasanaethau Campws yn bresennol ar bob campws i gynorthwyo gyda threfniadau agor y llyfrgell a glendid/amgylchedd y campws rhwng 10am a 6pm ar 29 a 30 Rhagfyr. Bydd Gwasanaethau Diogelwch yn parhau i weithredu 24/7 ar y campysau yn ystod y cyfnod hwn. Ewch i’r tudalennau gwe am fanylion cyswllt.

Gwasanaethau Cwsmeriaid Ystadau

Bydd Desg ein Derbynfa yn Nhŷ Fulton ar gau o ddydd Llun 20 Rhagfyr. Gallwch gysylltu â’r tîm hyd at 4pm ddydd Iau 23 Rhagfyr.

Gwasanaethau Arlwyo

Gyda nifer llai o bobl ar y campws ac i baratoi i lansio’r cyfleusterau a’r ddarpariaeth arlwyo newydd y bydd Bwyd Prifysgol Abertawe yn eu cynnig i chi yn y Flwyddyn Newydd, byddwn yn darparu gwasanaeth arlwyo cyfyngedig o’r wythnos sy’n dechrau 13 Rhagfyr. Bydd y cyfleusterau arlwyo yn cau fel a ganlyn:

Campws Parc Singleton

  • Clicio a Chasglu Y Gegin – Ar gau o ddydd Sadwrn 18 Rhagfyr
  • Callaghan’s – Ar gau o ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr

Sylwer y bydd Costcutter ar agor tan 2pm ar 23 Rhagfyr a bydd yn ailagor am 8am ddydd Llun 3 Ionawr 2022.

Campws y Bae

  • Clicio a Chasglu Y Gegin (The Core) – Ar gau o ddydd Sadwrn 18 Rhagfyr
  • Costa @ y Coleg – Ar gau o ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr

Sylwer y bydd Tesco ar agor tan 5pm ar 23 Rhagfyr a bydd yn ailagor am 8am ddydd Sadwrn 27 Rhagfyr.

Mae manylion llawn am drefniadau agor y cyfleusterau arlwyo ar gael ar y wefan yma.

Cyfleusterau Chwaraeon

Mae holl amserau agor Parc Chwaraeon Bae Abertawe, gan gynnwys Campfeydd Chwaraeon Abertawe, ar gael ar-lein yma.

Bydd Campfa Singleton ar agor am hanner diwrnod yn unig rhwng 29 a 31 Rhagfyr er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Teithio

  • Gwasanaethau Bws o Gampws i Gampws

Bydd amserlen y gwyliau First Bus ar waith o ddydd Sul 12 Rhagfyr. Bydd amserlen y tymor newydd ar gyfer 2022 yn dechrau ar 4 Ionawr 2022, a bydd yn cynnwys gwasanaethau 24 awr! Gallwch weld rhagor o fanylion a lawrlwytho’r amserlenni ar wefan First Bus.

  • Gwasanaethau Rheilffordd

Mae gwybodaeth am wasanaethau rheilffordd ar gael ar-lein yma.

I gael gwybodaeth am gynllunio teithiau ac ymyriadau, ewch i traveline.cymru

Cofiwch fod staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn gallu defnyddio Beiciau Santander am ddim o hyd. Felly, os byddwch yn gweithio neu’n astudio yn Abertawe dros dymor yr ŵyl, gallwch fynd ar gefn beic o gampws i gampws. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Os oes gennych ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Gan ddymuno Nadolig llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau

Llun Rhagfyr 6th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University