MyunihubBydd MyUniHub ar gael o ddydd Llun 20 Rhagfyr tan ddydd Iau 23 Rhagfyr dros y ffôn, e-bost a Sgwrs Fyw yn unig.

Yn dilyn cau’r swyddfa dros y Nadolig, bydd  tîm MyUniHub ar gael o’r wythnos sy’n dechrau ddydd Mawrth 4 Ionawr tan ddydd Gwener 7 Ionawr dros y ffôn, e-bost a Sgwrs Fyw yn unig rhwng 08:30 a 17:00.

O ddydd Llun 10 Ionawr, bydd desgiau MyUniHub yn ailagor rhwng 10:00 a 16:00 ar Gampws Parc Singleton ar ddydd Llun a dydd Iau ac ar Gampws y Bae ar ddydd Mawrth a dydd Gwener.

Yr oriau cyswllt fydd 08:30-17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener dros y ffôn, Sgwrs Fyw ac e-bost.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, ewch draw i’w Tudalennau Gwe.

Mercher Rhagfyr 8th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University