Er mwyn cynnal gwaith yn y HybMyfyrio newydd cyffrous ar y campws, mae Derbynfa’r Gofrestrfa Academaidd wedi symud, ond nid ydym wedi mynd yn bell. Gallwch nawr gyrraedd y Dderbynfa drwy’r drysau awtomatig canolog ym Mloc y Stablau Abaty Singleton (Derbynfa IDO), sydd drws nesaf i’n mynedfa arferol.

Mae’r gwasanaeth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 9am tan 4pm, a bydd ein Cynorthwywyr Gwybodaeth i Fyfyrwyr ar gael i’ch helpu gydag amrywiaeth o ymholiadau, gan gynnwys:
Ymholiadau Gwasanaethau Academaidd
Datganiadau Myfyrwyr
Argraffu a rhwymo traethawd hir/traethawd ymchwil

Am ragor o wybodaeth am y Gwasanaethau Academaidd, ewch i’n tudalennau gwe ar-lein.

Mercher Gorffennaf 8th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University