Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddymuno’n dda i chi a’ch teuluoedd dros gyfnod yr ŵyl a rhoi ychydig o wybodaeth i chi am oriau agor gwasanaethau’r Brifysgol a’r cymorth sydd ar gael dros wyliau’r Nadolig.

Arlwyo

Bydd llai o wasanaeth yn y mannau arlwyo dros gyfnod y Nadolig. Edrychwch ar ein Cylchlythyr Myfyrwyr i gael gwybod yr holl fanylion ac oriau agor.

Cofiwch, bydd rhai newidiadau cyffrous i’n gwasanaethau arlwyo o fis Ionawr ymlaen!

Gwasanaethau Cwsmeriaid Ystadau

Bydd Desg Dderbynfa’r Ystadau yn Nhŷ Fulton ar gau o ddydd Llun 20 Rhagfyr.

Gallwch gysylltu â’r tîm drwy ffôn neu e-bost hyd at 4pm ddydd Iau 23 Rhagfyr.

Cyfleusterau Chwaraeon

Mae holl amserau agor Parc Chwaraeon Bae Abertawe, gan gynnwys Campfeydd Chwaraeon Abertawe, ar gael ar-lein yma.

Teithio

Bydd amserlen y gwyliau First Bus ar waith o ddydd Sul 12 Rhagfyr. Bydd amserlen y tymor newydd ar gyfer 2022 yn dechrau ar 4 Ionawr 2022, a bydd yn cynnwys gwasanaethau 24 awr!

Gallwch weld rhagor o fanylion a lawrlwytho’r amserlenni ar wefan First Bus.

Llyfrgelloedd

Bydd Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton yn parhau i fod ar agor am 24 awr a bydd staff yn gweithio ar y Desgiau Gwybodaeth ac eithrio ar 25 Rhagfyr, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr.

Gweler ein tudalennau gwe oriau agor am fanylion llawn ein holl lyfrgelloedd a gwasanaethau dros y gwyliau.

MyUniHub

Bydd rhai newidiadau hefyd i oriau gweithredu MyUniHub yn ystod yr ŵyl.

Gallwch ddod o hyd i’r holl fanylion yn ein herthygl cylchlythyr diweddar.

Cymorth Llesiant

Er na fydd gwasanaethau’r Brifysgol ar agor dros y gwyliau, mae rhestr isod o adnoddau i’ch helpu os bydd gennych anawsterau yn ystod yr adeg hon.

Cymorth mewn Argyfwng

Gobeithiwn yn fawr na fyddwch mewn sefyllfa frys dros gyfnod y gwyliau., fodd bynnag mae manylion beth i’w wneud mewn argyfwng yma.

Diogelwch ar y Campws

Mae swyddogion Diogelwch ar gael 24/7 ar ein campysau. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 01792 604271 neu drwy’r ap SafeZone

Cael Nadolig diogel a llawen iawn!

Iau Rhagfyr 9th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University