Unitu ChristmasDyma’r tymor i fod yn llawen!

Ydych chi wedi dod ar draws rhywbeth ym Mhrifysgol Abertawe sydd wedi creu argraff dda arnoch chi’n ddiweddar?

Rydym wir eisiau gwybod.

Fel Prifysgol, mae’n bwysig i ni wybod beth rydych chi’n ei hoffi ac yn ei fwynhau, fel y gallwn wneud mwy ohono!

Gallwch rannu eich clod ar Unitu:

https://swansea.unitu.co.uk/

Llun Rhagfyr 20th, 2021

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University