Buses in station(Ar gyfer pob myfyriwr sy’n sefyll arholiadau o 5 i 21 Ionawr)

Yn ystod cyfnod yr arholiadau, o 5 i 21 Ionawr 2022, bydd bysus arholiadau arbennig am ddim yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae (y cilfannau bws gyferbyn ag adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol) ac yn eu gollwng ar Gampws Singleton/yn y Ganolfan Chwaraeon.

Casglu

Er mwyn sicrhau y bydd digon o amser i’ch cludo i leoliad eich arholiadau, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae fel a ganlyn:

  • Ar gyfer arholiadau am 9.30am, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr am 8.30am
  • Ar gyfer arholiadau am 2.00pm, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr am 1pm

Ychwanegir y gwasanaeth bws am ddim at y gwasanaethau bws arferol. Dylai unrhyw un sy’n colli’r gwasanaeth am ddim ddefnyddio gwasanaethau 8, 9 neu 10 First Cymru, ond bydd angen prynu tocyn dydd/tocyn sengl i fyfyrwyr neu ddangos tocyn bws. Ceir rhagor o wybodaeth am wasanaethau First Cymru ar-lein yma.

Teithiau yn ôl i Gampws y Bae

Bydd teithio yn ôl o Gampws Singleton a’r Ganolfan Chwaraeon ar gael ar ôl yr arholiadau fel a ganlyn:

  • 11.45am-12pm ar gyfer arholiadau am 9.30am
  • 4.15pm-4.30pm ar gyfer arholiadau am 2pm

Rhagor o Gyngor ac Arweiniad ynghylch Teithio

  • Ceir yr amserlen bysus 24 awr newydd ar gyfer pob myfyriwr yma. A wnewch chi ganiatáu digon o amser i deithio.
  • Bydd beiciau Santander ar gael i bob myfyriwr hefyd. Mae gwybodaeth am y broses hon ar gael yma.
  • Yn ogystal, gall pob myfyriwr sy’n beicio i arholiadau gasglu goleuadau a chloeon am ddim o hyb MyUni, Canolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae neu dderbynfa Tŷ Fulton ar Gampws Singleton.

 

Gwener Rhagfyr 17th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University