A student sitting on the bus. She is wearing headphones and looking out the windowBlwyddyn Newydd Dda a chroeso cynnes i fyfyrwyr newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Abertawe.

I ddechrau’r flwyddyn newydd, roeddem am rannu cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am deithio â chi.

Teithio ar y Bws

Mae’r gwasanaethau bysus 24 awr yn ôl!

Mae amserlenni a mwy o wybodaeth ar gael yma.

Mae gwybodaeth am docynnau bws ar gael ar ein tudalennau teithio yma.

Fy Ngherdyn Teithio

Os ydych rhwng 16 a 21 oed, gallwch gyflwyno cais am Fy Ngherdyn Teithio am ddim a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n gerdyn disgownt i’w ddefnyddio ar yr holl wasanaethau bws lleol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau o Gampws i Gampws First Cymru.  Mae’n hawdd cyflwyno cais, mae’r manylion ar gael yma.

Bysus Arholiadau o Gampws y Bae

Mae gwybodaeth am deithio i arholiadau ar gael yma.

Teithio ar Feic

Mae aelodaeth am ddim i hurio Beiciau Santander i’r holl fyfyrwyr nes mis Medi 2022. Mae rhagor o fanylion ar gael  yma.

Gall myfyrwyr sy’n beicio i’r campws ac oddi yno gasglu goleuadau a chloeon am ddim yn y lleoliadau canlynol:

  • Campws y Bae – My Uni Hub, Y Tŵr, Campws y Bae
  • Campws Singleton – Derbynfa Tŷ Fulton, Singleton

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen mwy o wybodaeth, ewch i’n tudalennau gwe neu e-bostiwch y Swyddog Teithio Cynaliadwy a fydd yn falch o’ch helpu: J.cornelius@abertawe.ac.uk

Gwener Ionawr 7th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University