People around the globe using technology to networkPa bynnag gam rydych arno gyda’ch astudiaethau, mae ein rhwydwaith byd-eang o raddedigion yn barod i’ch cefnogi chi. Ymunwch â’n platform rhwydweithio personol a phroffesiynol unigryw, Cysylltu Prifysgol Abertawe, a dod o hyd i’ch dyfodol.

  • Cael ysbrydoliaeth a chyngor ymarferol i’ch helpu ar bob cam o’ch taith yrfa.
  • Dod o hyd i fentoriaid, meithrin cysylltiadau, archwilio opsiynau gyrfa – drwy glicio botwm.
  • Ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr, a dysgu gan bobl broffesiynol sydd wedi bod yn eich sefyllfa chi
  • Dod o hyd i gyfoedion, gwneud ffrindiau newydd ac aros mewn cysylltiad â’ch prifysgol.
  • Lawrlwythwch yr ap a chael y gymuned fyd-eang yng nhledr eich llaw!

Gallwch gofrestru’n gyflym. Ymunwch heddiw!

Llun Ionawr 10th, 2022

Posted In: Amrywiol, Cynigio

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University