Study Aid 2022Mae amser hwnnw’r flwyddyn yn ôl, ac mae’r Undeb Myfyrwyr am eich helpu chi gydag unrhyw bryder arholiadau/gwaith cwrs sydd gennych chi.

Ydy astudio ar gyfer arholiadau yn dechrau rhoi pwysau arnoch chi? Oes angen saib haeddiannol ar gyfer paned? Efallai rhywfaint o ymarfer corff? Neu hyd yn oed sgwrs fach? Rydyn ni yma i helpu!

Cadwch lygaid man ar gyfryngau cymdeithasol Undeb y Myfyrwyr trwy gydol Ionawr am weithgareddau, awgrymiadau a gwobrau – Bydd cymysgedd o bethau wyneb yn wyneb ac ar-lein i gymryd rhan ynddynt.

Mawrth Ionawr 11th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University