Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe am recriwtio cyfranogwyr i gwblhau ein holiadur ar-lein, y dylai gymryd oddeutu 15-20 munud o’ch amser. Bydd eich atebion yn gwbl ddienw a byddant yn ein helpu i archwilio’r mathau o nodweddion sy’n helpu i leihau agweddau negyddol tuag at bobl â salwch meddwl. MAE CROESO I FYFYRWYR O BOBO MAES PWNC GYMRYD RHAN!

Mae’r astudiaeth ar y system cronfa pwnc a bydd cyfranogwyr yn ennill 2 gredyd am gymryd rhan.
Cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau’r arolwg: www.surveymonkey.com/r/ZTDL6CX

E-bost Cyswllt: 750670@abertawe.ac.uk

Llun Awst 3rd, 2015

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University