Nurses outside shipping container used for covid-19 vaccination sessionsMae sesiynau galw heibio ar gyfer brechlynnau Covid yn cael eu cynnal y tu allan i Neuadd y Ddinas, Abertawe, rhwng 9.00am a 3.30pm ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth, Ionawr 18
  • Dydd Mercher, Ionawr 19
  • Dydd Iau, Ionawr 20
  • Dydd Gwener, Ionawr 21

Gall unrhyw un (12 oed a drosodd) ddod am unrhyw ddos (1af, 2il, dos atgyfnerthu).

Am ragor o fanylion, gan gynnwys yr amserlen frechu, ewch i bipba.gig.cymru.

Llun Ionawr 17th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University