Heart on handMae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar yr holl ddarpar roddwyr gwaed a rhoddwyr gwaed presennol. 

 Bydd nifer o glinigau ar gael yn eich ardal yn y lleoliadau canlynol: 

Gwesty’r Village Abertawe: 27 a 28 Ionawr  

                                              24 a 25 Chwefror   

Stadiwm Swansea.Com: 3 a 10 Chwefror 

 Cliciwch ar y ddolen isod i ddechrau ar eich taith at achub bywyd. 

https://wbs.wales/SwanMyUniHub

Iau Ionawr 20th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University