Mae’r sgaffaldiau olaf o gwmpas yr adeilad wedi’u tynnu i lawr i ddatgelu tŵr cloc pedwar wyneb sy’n cyfri i lawr i 18 Medi ac agor Campws y Bae.
Bydd y tŵr cloc yn rhan o Ganolfan Wybodaeth y Tŵr, a fydd yn gartref i HybMyfyrio Campws y Bae.

Beth yw HybMyfyrio? Engineering Central Street Entrance Reflection of TIC
Bydd yr HybMyfyrio newydd yn wasanaeth gwybodaeth canolog i fyfyrwyr ar y ddau gampws. Bydd sut rydych yn derbyn gwybodaeth yn newid o fis Medi, gyda’r Hybiau’n dod â gwasanaethau gwybodaeth rheng flaen at ei gilydd mewn un lleoliad. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:
Gwasanaethau Academaidd
Cofnodion Myfyrwyr
Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol
Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol
Swyddfa Datblygu Rhyngwladol
Cyllid (Swyddfa Arian Parod)

Cynlluniwyd yr Hybiau i wella sut rydym yn darparu gwybodaeth i fyfyrwyr, gan ddod â’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch at ei gilydd mewn un gwasanaeth cyfeillgar.

Bydd hefyd HybMyfyrio ym Mloc Stablau’r Abaty ar Gampws Singleton.

Edrychwch ar y lluniau diweddaraf o Ganolfan Wybodaeth y Tŵr wedi’i chwblhau

Bydd llety premiwm i fyfyrwyr yn y Tŵr hefyd, gyda golygfeydd trawiadol ar draws Bae Abertawe.
Mae atebion i gwestiynau cyffredin a’r lluniau a’r fideos diweddaraf o Gampws y Bae ar gael ar ein tudalennau gwe yn www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol, e-bostiwch campusdevelopment@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 60 6096 / 6095.

Mawrth Awst 4th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University