Female walking with phoneMae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Zoom Phone yn fyw ar 31 Ionawr ac y bydd y defnydd o ffonau Alcatel a Soft yn dod i ben.

A wnewch chi sicrhau eich bod chi wedi lawrlwytho’r rhaglen a’ch bod chi’n barod i ddefnyddio ffôn Zoom. Bydd setiau yn cael eu cyfnewid a chaiff caledwedd newydd ei dosbarthu yn ôl yr angen erbyn 28 Ionawr.

Bydd yr hen setiau sydd o hyd yn eu lle yn cael eu casglu o 1 Chwefror. Dylai defnyddwyr DECT gasglu eu ffonau symudol newydd o’r llyfrgell.

Bydd hyfforddiant a chymorth pellach ar gael ar ABW. Cofnodwch unrhyw broblemau gyda’r ddesg wasanaeth yn https://servicedesk.swansea.ac.uk/ – Mwynhewch ffonio dros Zoom

Llun Ionawr 24th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University