Person wearing a face mask being given injectionMae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe’n estyn eu sesiynau galw heibio i roi brechiadau yn erbyn Covid-19 yn y ganolfan frechu leol y tu allan i Neuadd y Ddinas (SA1 4PE) yr wythnos hon i unrhyw un dros 12 oed. Bydd brechiadau cyntaf ac ail frechiadau, yn ogystal â’r pigiad atgyfnerthu ar gael rhwng 9am a 3.30pm ar y diwrnodau canlynol:

Dydd Llun 24 Ionawr
Dydd Mawrth 25 Ionawr
Dydd Mercher 26 Ionawr
Dydd Iau 27 Ionawr
Dydd Gwener 28 Ionawr

Mae sesiynau galw heibio hefyd ar gael yn Ysbyty Maes y Bae (SA1 8QB) o 9am i 8pm bob diwrnod.

Gallwch drefnu eich apwyntiad ymlaen llaw mewn canolfannau brechu amrywiol ar draws Abertawe yma.

Llun Ionawr 24th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University