A wyddoch chi fod dros 2 filiwn o dunelli o’r bwyd sy’n mynd i wastraff bob blwyddyn yn dal i fod yn iawn i’w fwyta? Mae hynny’n ddigon am 1.3 biliwn pryd! Mae’r Oergell Gymunedol yn ffordd wych o leihau gwastraff, wrth hefyd helpu pobl gael bwyd ffres yn ogystal â mynd i’r afael â thlodi bwyd. Mae busnesau a manwerthwyr yn Abertawe yn rhoi bwyd dros ben i’r Oergell Gymunedol, ac maent wedyn yn danfon y bwyd i unigolion yn y gymuned.

Ar 24 Mawrth, rhwng 11am-1pm, bydd yr Oergell Gymunedol yn dod i Dŷ Fulton ar Gampws Singleton. Dewch draw i helpu i leihau gwastraff bwyd, a bydd unrhyw arian rydych chi’n medru ei roi yn cael ei fwydo’n ôl i’r prosiect er mwyn helpu mwy o bobl ledled Abertawe i gael mynediad at gynnyrch ffres.

Fridge shelves holding fruit and vegetables

Mawrth Mawrth 15th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University