male student sitting outside AbbyRydym yn gobeithio dy fod ti wedi mwynhau dy amser yma ym Mhrifsygol Abertawe a hoffem i ti aros gyda ni ychydig yn hwy i wella dy sgiliau a’th wybodaeth.

Mae cymhwyster ôl-raddedig o Abertawe yn ffordd wych o wella eich rhagolygon proffesiynol. Bydd ein cyrsiau ôl-raddedig yn gwneud yn fwy nag ehangu eich gwybodaeth yn eich maes pwnc; byddwch yn meithrin y sgiliau hanfodol ar gyfer y gweithle ac yn gwella eich cyflogadwyedd. 

Ochr yn ochr â gwella eich rhagolygon gyrfa, byddwch chi’n ymuno â chymuned ôl-raddedig fywiog ac amrywiol. Bydd digon o gyfleoedd i ti gwrdd â myfyrwyr ar draws cyfadrannau ac i gymryd rhan yn ein Cymdeithas Ymchwil Ôl-raddedig a’n Gŵyl Ymchwil. Dysga ragor ac archwilio ein straeon am fyfyrwyr ôl-raddedig.  

Ariannu ôl-raddedig:

Mae cyllid gwerth £8 miliwn dyfarnwyd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig felly mae parhau â’ch astudiaethau yn Abertawe yn haws nag erioed. Os ydych chi’n fyfyriwr ôl-raddedig o’r Deyrnas Unedig neu’n fyfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol, cewch ddigon o gyfleoedd i gefnogi eich astudiaethau trwy ein hysgoloriaethau, ein bwrsariaethau, a’n benthyciadau. 

Aros Gyda Ni:  

Cyflwynwch gais am eich cwrs gradd ôl-raddedig heddiw. Mewngofnoda i’r system cyflwyno cais gan ddefnyddio dy gyfeiriad e-bost a’th gyfrinair presennol, yna cwblha pob adran o’r ffurflen.

Cyflwynwch gais nawr:apply.swansea.ac.uk

Mercher Ebrill 13th, 2022

Posted In: Amrywiol

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University