Two students carrying coffee out of RootBydd Undeb y Myfyrwyr yn cau dros Wyliau’r Pasg ar Ddydd Gwener 8fed Ebrill 2022. Byddwn yn agor eto ar Ddydd Llun 25ain Ebrill.

Ni fydd y Ganolfan Gyngor a Chymorth yn cynnal cyfarfodydd yn ystod Gwyliau’r Pasg ond byddwn yn dal i ateb e-byst a anfonwyd at advice@swansea-union.co.uk.

Os oes angen cymorth arnat ti o ran lles neu iechyd meddwl yn ystod yr egwyl, e-bostia advice@swansea-union.co.uk. Noder y gall yr egwyl arwain at oedi wrth ateb e-byst.

Gallet ti hefyd e-bostio neu ffonio’r Samariaid dros Wyliau’r Pasg, mae eu holl wybodaeth i’w gweld yma.

Bydd Costcutter, archfarchnad UM yn gweithredu ar oriau gwahanol dros Wyliau’r Pasg. Bydd Costcutter ar agor fel arfer tan Ddydd Gwener 8fed Ebrill. Ar ôl hyn, mae’r oriau agor fel a ganlyn:

Dydd Sadwrn 9fed –  Dydd Sul 10fed Ebrill  – 9am- 6pm

Dydd Llun 11eg – Dydd Iau 14eg Ebrill – 8am – 7pm

Dydd Gwener y Groglith, 15fed Ebrill – 10am – 4pm

Dydd Sadwrn y Pasg, 16eg Ebrill – 10am – 4pm

Dydd Sul y Pasg, 17eg Ebrill – 10am – 4pm

Dydd Llun y Pasg, 18fed Ebrill – 10am – 4pm

Dydd Mawrth 19eg – Dydd Gwener 22ain Ebrill – 8am – 7pm

Dydd Sadwrn 23ain a Dydd Sul 24ain Ebrill – 10am – 4pm

Dydd Llun 25ain – Dydd Gwener 29ain Ebrill – 8am – 7pm

Bydd yr oriau arferol yn parhau o Ddydd Sadwrn 30ain Ebrill.

Bydd JCs yn cau ar Ddydd Gwener 8fed Ebrill ac yn agor ar 3ydd Mai.

Bydd Root, Fulton Outfitters, a Root Zero yn cau ar Ddydd Gwener 8fed Ebrill ac yn ail-agor ar Ddydd Llun 25ain Ebrill.

Mwynhewch y Pasg!

Gwener Ebrill 8th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University