SWELLMae’r 6 mis diwethaf wedi hedfan heibio!

Ers inni ail lansio SWell i staff a myfyrwyr ym mis Hydref, rydych wedi llwyddo i arbed 59,600 kg CO2 – cyfwerth â 60 taith awyren o Lundain i Efrog Newydd ac yn ôl.

Dyma rai ystadegau allweddol o ganlyniad i’ch gweithredoedd cadarnhaol:

  • 8,908 o ddyddiau di-gig
  • 6,566 o gwpanau a photeli tafladwy wedi eu harbed
  • 32,689,765 o gamau wedi eu cofnodi
  • 26,855 o filltiroedd wedi eu teithio’n gynaliadwy

Cliciwch yma i ddysgu am ein stori cynaliadwyedd a sut y gallwch ein helpu i’w hadeiladu!

 

Mercher Ebrill 13th, 2022

Posted In: Negeseuon, Sustainability

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University