PlasticY Cyfrif Plastig Mawr yw’r archwiliad mwyaf erioed yn y Deyrnas Unedig i wastraff plastig aelwydydd, wedi’i greu gan ein ffrindiau yn Greenpeace ac Everyday Plastic er mwyn deall faint o blastig rydym ni’n ei ddefnyddio yn y DU a’r hyn sy’n digwydd iddo mewn gwirionedd.

Bydd y Cyfrif Plastig Mawr yn datgelu’r gwirionedd am faint o blastig mae aelwydydd yn ei daflu, a faint sy’n cael ei ailgylchu mewn gwirionedd. Bydd y genedl yn dod ynghyd er mwyn cyfrif ein gwastraff plastig am wythnos ym mis Mai, a bydd y dystiolaeth newydd yn hollbwysig i argyhoeddi’r llywodraeth, y cwmnïau mawr a’r archfarchnadoedd i weithredu’n uchelgeisiol ynghylch deunydd pacio plastig o’r diwedd.

Sut gallaf gymryd rhan?

  1. Cofrestra yma a dewisa’r opsiwn i dderbyn pecyn digidol, sy’n cynnwys popeth y bydd ei angen arnat ar gyfer yr wythnos er mwyn cyfrif a rhannu’ch canlyniadau’n gyflym ac yn hawdd.
  2. O 16 i 22 Mai, cofnoda’r holl ddeunydd pacio plastig rwyt ti’n ei daflu gan ddefnyddio’r daflen gofnodi sydd wedi’i darparu!
  3. Ar ddiwedd yr wythnos, byddi di’n gweld dy ôl troed plastig di, a fydd yn datgelu beth sydd wir yn digwydd iddo ar ôl gadael dy gartref, a thystiolaeth o wir raddfa’r broblem yn y DU o ran plastig.
  4. Bydd y Cyfrif Plastig Mawr hefyd yn rhannu awgrymiadau ynghylch sut gallet ti leihau plastig yn dy fywyd beunyddiol.

Mae’n hawdd teimlo bod yr argyfwng plastig yn dy lethu… Mae’r Cyfrif Plastig Mawr yn gyfle gwych i WNEUD rhywbeth go iawn amdano!

Rydym ni’n edrych ymlaen at ddechrau cyfrif a bod yn rhan o’r newid y mae ei angen arnom – ymuna â ni! Cofrestra nawr – ac anoga dy ffrindiau, dy deulu a dy gymuned i gymryd rhan hefyd!

Cofrestra i gymryd rhan yn Y Cyfrif Plastig Mawr a helpa i roi pwysau ar y llywodraeth a’r cwmnïau mawr i wneud mwy i leihau plastig untro!

Llun Mai 16th, 2022

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha, Sustainability

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University