Editing the Harlem Renaissance

Dydd Mawrth 17 Mai, 2pm DU
(Digwyddiad Ar-lein)

‘Editing the Harlem Renaissance

Yn y digwyddiad arbennig ar-lein hwn, bydd Dr Rachel Farebrother a Dr Miriam Thaggert yn trafod cyd-olygu A History of the Harlem Renaissance (Cambridge University Press, 2021) ac African American Literature in Transition, 1920-1930 (CUP, 2022).

Mae’r Cambridge History of the Harlem Renaissance yn cyflwyno ysgrifau newydd sy’n archwilio blodeuo digynsail mynegiant diwylliannol Affricanaidd Americanaidd yn y 1920au a’r 1930au sy’n cael ei adnabod erbyn hyn fel Adfywiad Harlem. Wrth roi sylw i amrywiaeth eang o genres a ffurfiau – o’r roman à clef a’r bildungsroman i ddawns a darluniadau llyfr – mae’r gyfrol hon yn ceisio, ar yr un pryd, rychwantu a dadansoddi eclectigiaeth mynegiant diwylliannol Adfywiad Harlem. Mae’n archwilio bron canrif o “astudiaethau Adfywiad Harlem” ac yn ystyried beth mae’r dyfodol yn ei argoeli ar gyfer astudio’r “Negro Newydd”.

Mae African American Literature in Transition, 1920-1930 yn cyflwyno ysgrifau gwreiddiol sy’n olrhain datblygiadau ideolegol, hanesyddol a diwylliannol yn y 1920au. Gan gymhlethu’r dehongliad cyfarwydd o’r 1920au fel degawd a ddechreuodd gyda ffyniant rhyfeddol ac a ddaeth i ben gyda dadrithio a dirwasgiad, mae’r casgliad yn archwilio ehangder ac amrywiaeth allbwn diwylliannol y gymuned ddu. Gan bwysleisio cyferbyniad cynhyrchiol rhwng rhinweddau byrhoedlog cyfnodolion, dillad a décor a sefydlogrwydd cymharol testunau’r canon, mae’r gyfrol yn disgrifio dynameg mudiad diwylliannol a oedd yn hylif ac yn eang.

Mae Miriam Thaggert yn Athro Cysylltiol mewn Llenyddiaeth Affricanaidd America yn SUNY-Buffalo. Hi yw awdur Images of Black Modernism:Verbal and Visual Strategies of the Harlem Renaissance (University of Massachusetts Press, 2010). Ar y cyd â Rachel Farebrother, mae’n gyd-olygydd A History of the Harlem Renaissance ( Cambridge University Press, 2021) ac African American Literature in Transition, 1920-1930 (Cambridge University Press, 2022). Mae ei thraethodau wedi ymddangos yn African American Review, American Quarterly, American Literary History, Feminist Modernist Studies, Meridians: Feminism, Race, Transnationalism, a’r gyfrol a olygwyd, New Modernist Studies. Cyhoeddir ei monograff newydd, Riding Jane Crow: African American Women on the American Railroad (Prifysgol Illinois) ym mis Mehefin, 2022.

Mae Rachel Farebrother yn Uwch-ddarlithydd mewn Astudiaethau Americanaidd ym Mhrifysgol Abertawe. Hi yw awdur The Collage Aesthetic in the Harlem Renaissance (Ashgate, 2009). Mae ei thraethodau wedi ymddangos yn Comparative American Studies, Journal of American Studies, MELUS, Modernism/modernity, a chasgliadau amrywiol a olygwyd.  Ar y cyd â Miriam Thaggert (SUNY-Buffalo), mae hi wedi cyd-olygu The History of the Harlem Renaissance (Cambridge University Press, 2021) ac African American Literature in Transition, 1920-1930 (Cambridge University Press, 2022).

COFRESTRWCH YMA

Mercher Mai 4th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University