Exam buses welshYn ystod cyfnod yr arholiadau, o 9 Mai tan 1 Mehefin 2022, bydd bysus arholiadau arbennig am ddim yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae (y cilfannau bws gyferbyn ag adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol) ac yn eu gollwng ger lleoliadau’r arholiadau:

  • Neuadd Brangwyn – Man Gollwng – Pont y Slip
  • Parc Chwaraeon Bae Abertawe (Neuadd Chwaraeon) – Man Gollwng – y safle bysus ar Lôn       Sgeti
  • Campws Singleton – Man Gollwng – o flaen Tŷ Fulton

Bydd y bysus yn gadael Campws y Bae ar yr amserau canlynol:

Amser dechrau arholiad bore: 9.30am
Coets o Gampws y Bae: 8.30am

Amser dechrau arholiad y prynhawn: 2pm
Coets o Gampws y Bae: 1pm

Bydd y bysus yn dychwelyd i Gampws y Bae o Gampws Parc Singleton (o flaen Tŷ Fulton) am 12.30pm a 4pm.

Gwasanaethau First Cymru

Bydd y gwasanaeth bws am ddim yn ychwanegol at y gwasanaethau bws arferol. Dylai unrhyw un sy’n colli’r gwasanaeth am ddim ddefnyddio gwasanaethau First Cymru:

  • Ar gyfer Neuadd Brangwyn – defnyddiwch wasanaethau 8 a 9
  • Ar gyfer Parc Chwaraeon Bae Abertawe (Neuadd Chwaraeon) – defnyddiwch wasanaethau 8, 9 a 10
  • Ar gyfer Campws Singleton – defnyddiwch wasanaethau 8, 9 a 10

Bydd angen tocyn bws dilys neu eich pàs bws arnoch i ddefnyddio gwasanaethau First Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am wasanaethau a thocynnau gwasanaethau First Cymru ar gael ar-lein yma.

Gwener Mai 6th, 2022

Posted In: Negeseuon, Sustainability, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University