Rydym wedi casglu rhywfaint o wybodaeth at ei gilydd am sut i gyrraedd lleoliadau arholiadau allanol, i’r rhai ohonoch sy’n cael eu hasesu y mis hwn!

Neuadd Brangwyn

Neuadd y Ddinas,

Parc Victoria,

Heol Neuadd y Ddinas De,

Abertawe

SA1 4PE

Os ydych chi’n mynd oddi ar fws arholiad yn The Slip, mae angen i chi groesi’r ffordd, cerdded heibio’r fflatiau, a chroesi eto wrth y groesfan sebra ger Parc Fictoria. Fe welwch Neuadd Brangwyn o’ch blaen.

Mae’r fynedfa drwy’r grisiau sy’n arwain at y prif ddrysau ar Heol y Guildhall South. Mae mynediad i’r anabl i’r dde o’r brif fynedfa.

 

Parc Chwaraeon Bae Abertawe

Lôn Sgeti,

Abertawe

SA2 8QG

Mae’r fynedfa drwy’r giât mynediad i gerddwyr oddi ar Lôn Sgeti. Ewch heibio adeilad y Pafiliwn ar y chwith, yna ewch i’r chwith a dilynwch y ffordd sy’n fforchio i lawr y llethr i’r Neuadd Chwaraeon. Mae’r holl fynediad i’r lleoliad arholiadau drwy’r ddau ddrws yn union o’ch blaen.

Cofiwch, tan y 1af o Fehefin 2022, bydd bysiau arholiadau arbennig am ddim yn codi o Gampws y Bae (cilfannau bysiau gyferbyn ag Adeilad y Ffowndri Gyfrifiadurol). Gallwch gael rhagor o fanylion am hyn yn ein herthygl cylchlythyr diweddar.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynghylch arholiadau neu leoliadau arholiadau, ewch i’n tudalen we arholiadau.

Pob lwc i bawb sy’n sefyll arholiadau’r mis hwn!

Gwener Mai 13th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University