Mae Heddlu De Cymru wedi derbyn adroddiadau am ddinoethi anweddus ym Mharc Singleton dros y dyddiau diwethaf. Rydym am sicrhau bod yr holl staff a myfyrwyr yn ymwybodol o’r achosion hyn ac yn annog pobl sy’n cerdded drwy’r parc ar eu pennau eu hunain i fod yn wyliadwrus. Hoffem annog yr holl staff a myfyrwyr i lawrlwytho’r ap SafeZone. 

Gwener Mai 13th, 2022

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University