Authors Cynan Jones and Manon Steffan Ros

Nos Wener 20 Mai, 7pm
(Digwyddiad Ar-lein)

‘Cymru, Cynefin a Chanonau: Sut Mae Llenyddiaethau’n Llunio ein Byd’

Mae ymchwil newydd yn awgrymu bod chwaethau llenyddol Cymru – hyd yn oed yn Saesneg – yn wahanol i rai gweddill y DU. Sut mae darllenwyr Cymreig yn gweld y byd yn wahanol? Pa rolau sydd gan gymunedau darllen ac ysgrifennu lleol yn hyn?

Fel rhan o brosiect y Big Book Review a ariennir gan yr AHRC, ymunwch â’r awduron Cynan Jones a Manon Steffan Ros yn sgwrsio â’r Athro Kirsti Bohata a Dr Richard Robinson (Prifysgol Abertawe) a Dr Aidan Byrne (Prifysgol Wolverhampton) wrth iddynt drafod y berthynas rhwng stori a lle, pwysigrwydd ysgrifennu Cymraeg a Chymreig a hunaniaeth lenyddol Gymraeg a Chymreig.

Bydd Aidan hefyd yn datgelu canfyddiadau am arferion darllen yng Nghymru a awgrymir gan ein gwaith gyda rhestr y BBC o’r nofelau a luniodd ein byd, ac yn eich gwahodd chi i gymryd rhan yn ein hymchwil drwy ddweud wrthym beth yw hanfodion llyfr gwirioneddol dda.

Mae Cynan Jones yn ysgrifennwr ffuglen nodedig o Gymru. Mae ei waith wedi’i gyhoeddi mewn dros 20 gwlad, mewn cyfnodolion a chylchgronau, gan gynnwys Granta a The New Yorker. Mae wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys gwobr genedlaethol y BBC am stori fer a Gwobr Jerwood am ffuglen, ac mae hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer y teledu a’r radio.

Mae Manon Steffan Ros yn awdur ac yn ysgrifennwr sgriptiau. Mae hi wedi ysgrifennu dros 40 o lyfrau ac wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys Llyfr y Flwyddyn Cymru a gwobr Tir Na N’Og ar gyfer llenyddiaeth i blant. Cafodd ei nofel, Llyfr Glas Nebo, ei chyfieithu i wyth iaith. Mae hi’n byw ym Meirionydd gyda’i meibion.

Mae’r Athro Kirsti Bohata yn ysgolhaig blaenllaw ym maes Llenyddiaeth Saesneg Cymru, ac mae hi wedi cyhoeddi ar ddamcaniaeth ôl-drefedigaethol, llenyddiaeth cwiar, astudiaethau anabledd a daearyddiaeth lenyddol o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg tan y presennol. Ei llyfrau diweddaraf yw Queer Square Mile, sef antholeg o straeon byrion cwiar o Gymru (Parthian, 2022) a Disability in Industrial Britain (Manchester University Press, 2020) sy’n gyhoeddiad mynediad agored llawn. Hi yw Cyd-gyfarwyddwr CREW (Y Ganolfan Ymchwil i Lenyddiaeth ac Iaith Saesneg Cymru) ym Mhrifysgol Abertawe a Chanolfan Ryngddisgyblaethol Richard Burton ar gyfer Astudio Cymru ym Mhrifysgol Abertawe ac mae hi’n gyd-Gadeirydd Cymdeithas Llên Saesneg Cymru.

Mae Dr Richard Robinson yn Athro Cyswllt yn yr Adran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Mae’n gweithio ym maes llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif a llenyddiaeth gyfoes, gan ymddiddori’n benodol mewn moderniaeth a’i bywyd tragwyddol, dull, ysgrifennu Gwyddelig a chynrychioliadau llenyddol o ganolbarth Ewrop. Mae’n awdur dau fonograff, Narratives of the European Border: A History of Nowhere (Palgrave, 2007) a John McGahern and Modernism (Bloomsbury, 2017). Mae wedi cyhoeddi’n eang ar awduron fel John McGahern, Kazuo Ishiguro, James Joyce, Italo Svevo, Elena Ferrante, Rebecca West, Ian McEwan ac Edward St Aubyn.

Mae Dr Aidan Byrne yn uwch-ddarlithydd Llenyddiaethau Saesneg ym Mhrifysgol Wolverhampton. Mae ei feysydd ymchwil yn cynnwys llenyddiaethau Cymru, ffuglen gwleidyddion a diwylliant poblogaidd. Ar hyn o bryd mae’n gyd-ymchwilydd ar brosiect y dyniaethau digidol a ariennir gan yr AHRC am ganfyddiadau o’r nofel. Mae’r prosiect yn archwilio pryderon canonaidd, chwaethau llenyddol a syniadau poblogaidd am safon lenyddol. Mae’n ysgrifennydd Cymdeithas Llen Saesneg Cymru a gellir cysylltu ag ef yn @plashingvole.

COFRESTWRCH YMA

Llun Mai 16th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University