Mae Study UK yn chwilio am fyfyrwyr o’r UD sy’n astudio ar hyn o bryd ym Mhrifysgolion y DU ar unrhyw lefel (israddedig, ôl-raddedig) i gymryd rhan yn ei ymgyrch ‘I’m on my way’. Bydd y fideo yn dilyn arddull debyg i fideos ymgyrch ‘I’m on my way’, gan ddefnyddio ffilmiau a gynhyrchwyd gan y myfyrwyr. Dylai myfyrwyr â diddordeb gwblhau’r ffurflen ganlynol cyn gynted â phosib: https://forms.gle/AjBhwoUrQbduzUct8

Y dyddiad cau i gwblhau’r ffurflen hon yw dydd Mawrth 7 Mehefin. Fel diolch am eu hamser, bydd y cyfranogwyr a ddewisir yn derbyn taleb gwerth £200. Caiff y broses gastio ei chynnal gan Raw Research ar ran Study UK.

Mawrth Mai 31st, 2022

Posted In: Negeseuon, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University