Dyma adeg y flwyddyn pan fydd y Swyddfa Dderbyn yn prosesu canlyniadau arholiadau hollAmbassador application on laptop screen ymgeiswyr Prifysgol Abertawe ac yn derbyn miloedd o alwadau ffôn hefyd gan ymgeiswyr sy’n chwilio am le drwy’r broses Clirio.

Eleni, rydym ni’n chwilio am help gan fyfyrwyr o bob rhan o’r Brifysgol sydd â diddordeb mewn staffio’r Llinell Gymorth.

  •  Bydd y Llinell Gymorth Clirio ar agor o ddydd Iau 18 Awst tan ddydd Gwener 26 Awst (gan gynnwys penwythnos 20-21 Awst).
  • Yn ogystal, rhaid i staff ddod i 1 sesiwn hyfforddi yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 1 Awst neu 8 Awst

Cyflwynwch gais yma!

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mercher 29 Gorffennaf 2022

Sylwer: Bydd y cyfle hwn yn golygu gweithio ar y campws, felly ni fydd modd gweithio o bell. Ar hyn o bryd, ni all Prifysgol Abertawe ddarparu llety, felly rydym yn argymell eich bod yn byw yn Abertawe, neu’n gallu cymudo ar gyfer eich sifftiau chi. Fodd bynnag, cysylltwch â ni os byddai gennych chi ddiddordeb ac ar gael i weithio, ond byddai angen llety arnoch chi i wneud hynny ym mis Awst.

Darperir mwy o wybodaeth yn agosach i’r digwyddiadau ond mae croeso i chi gysylltu gydag  ymholiadau – j.p.butler@swansea.ac.uk & g.t.hardy@swansea.ac.uk.

Mawrth Mehefin 28th, 2022

Posted In: Negeseuon, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University