Bydd newidiadau i amserau agor MyUniHub ddydd Mercher 29 Mehefin o ganlyniad i hyfforddiant staff.Two students walking into MyUniHub past the logo sign

Campws Singleton

Bydd y tîm ar gael wyneb yn wyneb o 10:00 tan 11:50 ac yna’n nes ymlaen o 14:00 tan 16:00.

Campws y Bae

Ni fydd aelodau’r tîm ar gael wyneb yn wyneb, ond bydd modd cysylltu â hwy o bell.

Gwasanaeth o Bell

Bydd y tîm ar gael i ateb galwadau, cynnal sgyrsiau byw ac ymateb i e-byst o 08:30 tan 11:50 ac yna’n nes ymlaen o 14:00 tan 17:00.

Bydd oriau a gwasanaethau arferol yn ailddechrau ddydd Iau 30 Mehefin. Mae ein hamserau gweithredu arferol a’n manylion cyswllt ar gael yma. 

Mawrth Mehefin 21st, 2022

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University