Profile of a head with colourful art motifs for hairCanolfan Celfyddydau Taliesin yw eich canolfan leol i’r celfyddydau yng nghanol Campws Parc Singleton. Nod y Ganolfan yw cyfoethogi ein bywydau diwylliannol drwy gynnig rhaglen gyffrous o ddawnsio byw, drama, cerddoriaeth a ffilmiau, yn ogystal â chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithdai, sgyrsiau, trafodaethau a mwy sy’n seiliedig ar y celfyddydau …

Rydym yn datblygu’r Ganolfan yn barhaus a hoffem gyrraedd cynulleidfaoedd mor amrywiol â phosib. Drwy gwblhau ein harolwg ar-lein byr, gallwch helpu i lywio Canolfan Taliesin a chael cyfle i ennill tocynnau i’r sinema AM DDIM am dri mis!

Cymerwch yr arolwg yma.

Mawrth Gorffennaf 12th, 2022

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

  • Ana Brennan says:

    I would like arts classes to be delivered in Taliesin. The space would be perfect for a community drama class, for instance.

    • Student Communications Officer says:

      Thank you for taking the time to respond Ana. If you haven’t already done so, please make sure you record your great suggestion via the survey link in the article as we are posting this on behalf of the Taliesin and they may not see comments recorded here. Thanks again!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University