Ddydd Llun 26 Medi 2022, mae gyrwyr First Cymru* yn bwriadu cymryd camau diwydiannol dros dâl ac amodau, a fydd yn amharu’n ddifrifol ar wasanaethau bws ledled y rhanbarth, gan gynnwys gwasanaethau o gampws i gampws. Mae’n bosib y bydd camau diwydiannol ar ddyddiadau yn y dyfodol.

Yn ystod diwrnodau streiciau, bydd gwasanaethau bysiau First Cymru yn cael eu canslo, ac eithrio nifer cyfyngedig o wasanaethau, gan gynnwys y gwasanaeth rhif 8 o Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan, a fydd yn gweithredu amserlen gyfyngedig rhwng 7am a 7pm.

Os bydd y sefyllfa’n newid, byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi drwy eich e-bost myfyriwr. A wnewch chi gadw golwg am ragor o wybodaeth.

*Sylwer bod First Cymru yn weithredwr gwasanaethau bysiau preifat sy’n darparu gwasanaeth masnachol. Nid yw’n rhan o Brifysgol Abertawe.

Dysgu ac addysgu ar ddiwrnodau streiciau

Yn ystod diwrnodau streiciau, bydd addysgu wyneb yn wyneb ar ein campysau’n parhau fel arfer, ond er mwyn sicrhau na fydd unrhyw fyfyrwyr dan anfantais, rhoddir cymorth i’r rhai na allant gyrraedd y campws – gan gynnwys sesiynau rhithwir a chynnwys ar-lein ar Canvas. Bydd trefniadau penodol yn cael eu cyfleu i chi’n uniongyrchol drwy eich adran/Cyfadran.

Mynd i’r campws ac oddi yno ar ddiwrnodau streiciau

Os ydych yn byw’n ddigon agos i gerdded neu feicio i’r campws, rydym yn eich annog yn gryf i wneud hynny ar ddiwrnodau streiciau – cofiwch y gallwch gofnodi’r gweithgarwch hwn ac ennill pwyntiau drwy SWell, lle gallwch hefyd drefnu i rannu car a dod o hyd i gyfeillion beicio neu gerdded. Mae Aelodaeth Beiciau Santander hefyd ar gael am ddim eto eleni ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Ewch i’r dudalen we yma.

Er mwyn cefnogi’r rhai na allant ddewis teithio llesol, rydym yn rhoi’r trefniadau canlynol ar waith:

Gwasanaethau Coetsys Dros Dro

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Cymru Coaches a South Wales Transport i ddarparu gwasanaeth coetsys dros dro am ddim ar gyfer myfyrwyr a staff yn ystod pob diwrnod streic a gyhoeddir. Bydd angen i chi ddangos eich cerdyn adnabod myfyriwr i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Sylwer nad yw’r gwasanaethau hyn yn efelychu gwasanaethau arferol First Cymru o gampws i gampws, gan y bydd yn aros mewn nifer cyfyngedig o leoedd ar hyd y llwybrau hyn.  

  • Gwasanaethau Gwennol sy’n cysylltu Safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian â Champws y Bae (South Wales Transport)
  • Gwasanaeth rhif 8 yn ystod y dydd (Cymru Coaches)
  • Gwasanaeth rhif 10 yn ystod y dydd (South Wales Transport)
  • Gwasanaeth bysiau cyflym rhif 9 (yn ystod y dydd) (Cymru Coaches)
  • Gwasanaeth bob awr gyda’r nos (9pm – 4am) (wedi’i weithredu gan Cymru Coaches)

Gallwch weld manylion llawn yr holl wasanaethau hyn, gan gynnwys graffigau llwybrau/arosfannau bysiau ar ein tudalennau gwe teithio.

Mercher Medi 21st, 2022

Posted In: Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University