Mae Unitu yn blatfform ar-lein arobryn lle gall myfyrwyr rannu adborth yn ddienw mewn rhan breifat. Yna, cynhelir pleidlais ar yr adborth gan fyfyrwyr eraill. Os yw’n cael digon o bleidleisiau, bydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn symud yr adborth i’r rhan gyhoeddus, lle gall yr aelodau perthnasol o staff ei weld a gweithredu arno .

Sut gallaf ddechrau defnyddio Unitu?

Mae’n syml iawn – pan fyddwch chi wedi cofrestru gyda Phrifysgol Abertawe, ewch draw i wefan Unitu i actifadu’ch cyfrif. Mae’n cymryd llai na phum munud pan fyddwch chi wedi actifadu eich cyfrif, a gallwch ddechrau rhyngweithio ar y platfform.

Gallwch lawrlwytho ap Unitu i’ch dyfeisiau personol, gan ei gwneud hi’n hwylus ac yn haws i chi rannu eich adborth mewn amser real. Lawrlwythwch ef o Apple App Store neu o Google Play.

I gael rhagor o wybodaeth am Unitu, a darllen ein Canllaw Unitu a’n Polisi Cynnwys, ewch i’n tudalen we bwrpasol am Unitu.

Gwener Medi 30th, 2022

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University