Welsh affairs officers Shwmae! Tom dwi’i a fi yw eich Swyddog Materion Cymraeg Undeb y Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd eleni. Croeso i Brifysgol Abertawe!

Fel sefydliad Cymraeg, rydym yn falch o’n hiaith, diwylliant a’n treftadaeth ac mae’n gyfrifoldeb gennaf i sicrhau bod y rhain yn flaenllaw o fewn y Brifysgol ac i’r Undeb.

Gobeithio erbyn hyn y byddech chi wedi sylwi ein bod yn falch o fod yn Brifysgol ddwyieithog, yn cyfathrebu mewn dwy iaith. Saesneg a Chymraeg yw’r ieithoedd hynny, a chafodd statws swyddogol yn 2010.

Mae’r Undeb hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau Cymreig drwy gydol y flwyddyn, fel ein digwyddiadau Wythnos y Glas, Welsh Welcome a Chroeso Cymraeg. Mae’r digwyddiadau yma yn ffordd berffaith i ddysgu mwy am yr iaith, y diwylliant a’r dreftadaeth Gymraeg felly cadwch eich llygaid yn agored am fwy.

Ac, os ydych chi’n awyddus i ddysgu Cymraeg, nawr yw’r amser perffaith! Os ydych chi rhwng 18 a 25 oed, mae’r gwersi hyn yn hollol rad ac am ddim i chi, ac maen nhw’n cynnig gostyngiad i fyfyrwyr amser llawn. I gael rhagor o wybodaeth am y daith hon ewch i Learn Welsh Swansea Bay Region | Dysgu Cymraeg, neu anfon e-bost ata i!

Hwyl am y tro,

Tom

Mawrth Hydref 4th, 2022

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University