Smiling young people working togetherYdych chi am ddysgu sgiliau newydd, cael profiad a gwneud gwahaniaeth i’ch cyd-fyfyrwyr wrth iddynt ddechrau yn y Brifysgol?

Beth am wirfoddoli yn ein prosiect Cyfeillion Canfod Ffordd! Mae’r prosiect yn cefnogi myfyrwyr awtistig newydd drwy wyth wythnos gyntaf o fywyd yn y brifysgol drwy sesiynau unigol a grŵp.

Rhaid bod gwirfoddolwyr yn:

  • Fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ar hyn o bryd neu’n raddedigion diweddar
  • Gallu ymrwymo i wirfoddoli (yn bersonol) yn rheolaidd rhwng dydd Sadwrn 23 Medi a dydd Gwener 17 Tachwedd

Darperir hyfforddiant llawn.

Diddordeb? Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen gais ar gael yma.

Mawrth Mai 23rd, 2023

Posted In: Amrywiol, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University