Group of smiling young people taking a selfieOes gennych chi unrhyw gynlluniau dros yr haf? P’un a ydych yn aros yn Abertawe am ychydig, neu’r gwyliau haf cyfan, bydd y cylchlythyr hwn gan Rhyngwladol@BywydCampws yn rhestru’r digwyddiadau sydd gennym ar y gweill ynghyd ag awgrymiadau am bethau i’w gwneud yn Abertawe’r adeg hon o’r flwyddyn! Edrychwch ar ein cipolwg yn ôl ar raglenni GO! i gael gweld sut beth yw ein teithiau GO! Os oes gennych awgrymiadau ar gyfer digwyddiadau, anfonwch e-bost at Go Social – rydym ni’n eu gwerthfawrogi’n fawr!

Hefyd, mae gennym ni wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli a lle gallwch gael cyngor a chymorth.

Mercher Mai 24th, 2023

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University