Ni fyddwn yn derbyn unrhyw geisiadau pellach ar ôl y dyddiad cau. Bydd ceisiadau yn ailagor ar gyfer y flwyddyn academaidd 23/24 ym mis Awst (dyddiad i’w gadarnhau).

Os ydych yn cael anawsterau ariannol oherwydd amgylchiadau annisgwyl neu gostau byw cynyddol, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol i dalu’r costau canlynol;

  • Graddio
  • Llety
  • Bwyd a chostau byw cyffredinol
  • Teithio
  • Biliau cyfleustodau
  • Gweithgareddau allgyrsiol
  • Costau haf fel gofal plant a llety

Sylwer: NID YW TALIADAU DYFARNU WEDI EU GWARANT gan fod pob asesiad yn seiliedig ar dystiolaeth o brofi caledi ariannol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’r dudalen we ganlynol; https://myuni.swansea.ac.uk/cy/cyllid/arian-bywydcampws/help-gyda-chaledi/

Cysylltwch â hardshipfunds@abertawe.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Gwener Mai 26th, 2023

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University