Hyrwyddo eich ymchwil trwy gystadleuaeth unigryw hon . Y dyddiad cau ar yr 8 Ebrill yn prysur agosáu , felly peidiwch â cholli’r cyfle .

Mae’r sylw a roddwyd i gystadlaethau blaenorol yn y wasg ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol wedi cael ei weld dros 50 miliwn o weithiau! Ar hyn o bryd, rydym yn arddangos cynigion cystadleuaeth 2015 mewn lleoliad o fri yn Mayfair, Llundain, Y Sefydliad Brenhinol.

ras

Pwy gaiff cyflwyno cais i’r gystadleuaeth?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob aelod staff ac ymchwilydd, o fyfyrwyr israddedig i Athrawon, sy’n astudio neu’n gweithio neu’n cefnogi ymchwil mewn unrhyw faes neu ddisgyblaeth. Mae hyn yn cynnwys y Celfyddydau a’r Dyniaethau, y Gwyddorau Cymdeithasol, Peirianneg a’r Gwyddorau. Popeth!

Beth mae angen i chi ei wneud:

Creu llun sy’n cynrychioli’ch ymchwil (ffeiliau JPEG a TIFF)

Rhoi teitl iddo

Ysgrifennu paragraff byr diddorol – am yr ymchwil, am yr agwedd ddynol … beth bynnag sydd, yn eich barn chi, yn cyfleu ciplun neu hanes diddorol o’ch gwaith ymchwil.

Cwblhau ffurflen gais

Dyddiad cau: 8 Ebrill 2016

Pam y dylech ymgeisio?

-Cyfathrebu a chydnabyddiaeth; cyfle i ymgysylltu â’r cyhoedd ac ennyn eu brwdfrydedd am eich ymchwil.

  • Caiff eich ymchwil ei hyrwyddo drwy wefan y Brifysgol, trwy gysylltiadau prosiectau allanol, a thrwy gyfryngau cymdeithasol. Mae sylw a roddwyd i gystadlaethau blaenorol yn y wasg ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol wedi cael ei weld dros 50 miliwn o weithiau!
  • Caiff eich cynnig ei feirniadu gan banel nodedig o artistiaid, newyddiadurwyr, ymchwilwyr a ffotograffwyr o’r DU

Arddangosfa ar y campws ac arddangosfa deithiol (mae arddangosfeydd wedi cynnwys y Sefydliad Brenhinol, Llundain)

  • Mae rhai o’r cynigion blaenorol wedi cael eu dewis i’w cyhoeddi yn Momentwm, cyfnodolyn y Brifysgol, a chan yr Is-ganghellor ar gyfer cardiau Nadolig y Brifysgol.

    – Gwobrau – gwobrau bach ar gyfer yr holl gynigion buddugol.

Sut mae gwneud cais?

I gael rhagor o fanylion am gyflwyno cais, ac am y fformat, ewch i: www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil/gweithgarwch/ryngddisgyblaethol/surf/ymchwilfelcelfsurf2015/

Anfonwch eich cynigion i: SurfImage@abertawe.ac.uk

Am wybodaeth am y gystadleuaeth, cyhoeddusrwydd yn y wasg genedlaethol, a manylion yr arddangosfa yn y Sefydliad Brenhinol, Llundain, ewch i:

org/newyddion/-2016/ymchwil-fel-arddangosfa

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-33264272http://www.theguardian.com/science/gallery/2013/jun/25/stunning-science-research-art-competition-pictures

http://www.flickr.com/photos/swanseauniversity/sets/72157652122442604/

http://www.flickr.com/photos/swanseauniversity/sets/72157634242301319/

Ewch i’r wefan i gael gwybodaeth am y gystadleuaeth, cynigion a’r beirniaid, gan gynnwys dolenni i arddangosfeydd blaenorol a fideo sy’n dangos cynigion blaenorol:

www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil/gweithgarwch/ryngddisgyblaethol/surf/ymchwilfelcelfsurf2015/

Am ragor o wybodaeth: Dr Richard Johnston r.johnston@abertawe.ac.uk

Emma Nehemiah e.j.nehemiah@abertawe.ac.uk

Llun Mawrth 21st, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University